projectes
cat / eng

Eivissa

43 habitatges de protecció pública.

La parcel·la es situa entre la primera línia de mar, amb grans peces d’ús turístic i poca qualitat arquitectònica, i espais agrícoles amb
cases unifamiliars de baixa densitat. Es proposa una volumetria que trenca amb la idea de bloc paral·lelepipèdic i vol afavorir la creació d’intervals domèstics –patis, terrasses i balcons d’ús privat– a cada habitatge, ben orientats i de dimensions generoses.

  • Autors: Anna Prats, Joan Valls
  • Promotor: Institut Balear de Vivenda (IBAVI)
  • Situació: Eivissa
  • Any: 2018