about

 

Anna Prats Subiranas

(Maçanet de la Selva, 1985) Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB, 2010). Accèssit a la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en la categoria de Projecte Final de Carrera. Postgrau en Rehabilitació d’edificis per l’Escola Sert (COAC, 2012). Ha col·laborat amb els arquitectes Josep Llobet (2009-10), Corada-Figueras (2011) i Mario Corea (2012-17).

(Maçanet de la Selva, 1985) Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB, 2010). Accésit en la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en la categoría de Proyecto Fin de Carrera. Posgrado en Rehabilitación de edificios por la Escola Sert (COAC, 2012). Ha colaborado con los arquitectos Josep Llobet (2009-10) , Corada-Figueras (2011) y Mario Corea (2012-17).

(Maçanet de la Selva, 1985) graduated in Architecture at the School of Architecture of Barcelona (ETSAB, 2010). She earned a Mention for her Final Project at the XI Spanish Biennial of Architecture and Urbanism. She has a Postgraduate Degree in Rehabilitation by Escola Sert (COAC, 2012) and has worked in the studios of Josep Llobet (2009-10), Corada-Figueras (2011) and Mario Corea (2012-17).

 

Joan Valls Matheu

(Santa Eulàlia de Ronçana, 1985) Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB, 2011). Premi AJAC 2012 en la categoria de Projecte Final de Carrera. Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d’Arquitectura (ETSAB, 2012) i Beca UPC de col·laboració a la docència al Departament de Projectes Arquitectònics (2010-2012). Postgrau en Project Management per l’Escola Sert (COAC, 2014). Col·labora des de 2008 a l’estudi Ravetllat-Ribas.

(Santa Eulàlia de Ronçana, 1985) Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB, 2011). Premio AJAC 2012 en la categoría de Proyecto Final de Carrera. Master en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura (ETSAB, 2012) y Beca UPC de colaboración a la docencia en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos (2010-2012). Posgrado en Project Management por la Escola Sert (COAC, 2014). Colabora desde 2008 en el estudio Ravetllat-Ribas.

(Santa Eulàlia de Ronçana, 1985) graduated with Honours in Architecture at the School of Architecture of Barcelona (ETSAB, 2011). He won the AJAC Award 2012 with his Final Project. He earned a Master’s Degree in Theory and Practice of Architectural Design (ETSAB, 2012) and had a UPC Scholarship to collaborate in the Department of Architectural Design (2010-2012). He has a Postgraduate Degree in Project Management by Escola Sert (2014). He collaborates since 2008 with the studio Ravetllat-Ribas.

 

Conjuntament han obtingut premis en els següents concursos d’arquitectura:
– Guanyadors Concurs per a participar al “Festival d’intervencions efímeres A Cel Obert” (amb Enric Navarro). Tortosa, 2014
– Guanyadors Concurs “eXSperiències #2. Separadors per a la Fira de Sant Antoni”. AJAC-COAC. Barcelona, 2014
– Guanyadors Concurs “Les 16 Portes de Collserola. Porta de La Guineueta” (amb Anna Mallén, Miquel Reina i Olga Serra). BIMSA / Ajuntament de Barcelona, 2012

Conjuntamente han obtenido premios en los siguientes concursos de arquitectura:
– Ganadores Concurso para participar en el “Festival de intervenciones efímeras A Cel Obert” (con Enric Navarro). Tortosa, 2014
– Ganadores Concurso “eXSperiències #2. Separadores para la Feria de Sant Antoni”. AJAC-COAC. Barcelona, 2014
– Ganadores Concurso “Las 16 Puertas de Collserola. Puerta de La Guineueta” (con Anna Mallén, Miquel Reina y Olga Serra). BIMSA / Ayuntamiento de Barcelona, 2012

All together they earned the following Awards in architectural competitions:
– Selected to participate in “A Cel Obert”, Festival of ephemeral interventions (with Enric Navarro). Tortosa, 2014
– Winners “eXSperiències #2”, contest to design separators for the Fair of Sant Antoni. AJAC-COAC. Barcelona, 2014
– Winners Architectural Competition “16 Gates of Collserola. La Guineueta” (with Anna Mallén, Miquel Reina and Olga Serra). BIMSA / Barcelona City Council, 2012