Casa Pati

ET_maq5aa

ET_maq4a

ET_maq6a

C:UsersANNA PRATSDropboxde Joan a Anna2015-02 Casa Eli-Toni

C:UsersANNA PRATSDropboxde Joan a Anna2015-02 Casa Eli-Toni

 

Una casa tancada cap enfora, amb un buit i un pati centrals que articulen l’espai interior. 
Una casa cerrada hacia afuera, donde un vacío y un patio articulan todo el espacio interior.
An enclosed house with a central void and a patio articulating all the interior spaces.

Location Riudarenes    Date 2016    Status In progress