Roger de Flor

RogerDeFlor1

RogerDeFlor2

RogerDeFlor3

RogerDeFlor7

RogerDeFlor9

RogerDeFlor4

RogerDeFlor5

 

4 escocells, 3 fanals, 2 mitgeres, 1 llosa. I 50.000 € per a capgirar la situació.
4 alcorques, 3 farolas, 2 medianeras, 1 losa de hormigón. Y 50.000 € para cambiar la situación.
4 tree wells, 3 lamps, 2 walls, 1 concrete slab. And 50,000 € to change the situation.

Architects Anna Prats, Anna Mallén, Miquel Reina, Olga Serra, Joan Valls    Location Barcelona    Date 2013-2014    Status Built    Photography  Mathius De Felipe